VPGD: SN 26B NGÕ 349/70 MINH KHAI, HAI BÀ TRƯNG, HÀ NỘI

maydongphuchoangquan@gmail.com
HOTLINE: 0966.087.168

Đồng phục nhân viên – phục vụ bàn

Đồng phục nhân viên phục vụ bàn 04

Đồng phục nhân viên phục vụ bàn 06

Đồng phục nhân viên phục vụ bàn 03

Đồng phục nhân viên phục vụ bàn 02

Đồng phục nhân viên phục vụ bàn 08

Đồng phục nhân viên phục vụ bàn 07

Đồng phục nhân viên phục vụ bàn 05

Đồng phục nhân viên phục vụ bàn 01

Chat với chúng tôi