VPGD: SN 26B NGÕ 349/70 MINH KHAI, HAI BÀ TRƯNG, HÀ NỘI

maydongphuchoangquan@gmail.com
HOTLINE: 0966.087.168

Đồng phục nhà hàng - khách sạn

Đồng phục buồng 02

Đồng phục buồng 06

Đồng phục nhân viên phục vụ bàn 07

Đồng phục nhân viên phục vụ bàn 05

Chat với chúng tôi