VPGD: SN 26B NGÕ 349/70 MINH KHAI, HAI BÀ TRƯNG, HÀ NỘI

maydongphuchoangquan@gmail.com
HOTLINE: 0966.087.168

Đồng phục Mổ – X quang

Đồng phục mổ 01

Đồng phục mổ 02

Đồng phục mổ 03

Đồng phục mổ 04

Đồng phục mổ 05

Đồng phục mổ 06

Đồng phục mổ 07

Đồng phục mổ 08

Đồng phục mổ 09

Đồng phục mổ 10

Đồng phục mổ 11

Chat với chúng tôi